ALEXANDRION 5

Brandy Alexandrion 5

Tamaño: 0,7 L.

PVP  7,90 €
TAVRIA KAKHOVSKIY

Brandy kakhovkiy classic

Tamaño: 0,5 L.

alcohol: 40%

PVP  11,60 €
TAVRIA GOLD RESERVE

Brandy Tavria "Gold Reserve"

Tamaño: 0,5 L.

alcohol: 40%

PVP  22,80 €
TAVRIA BORISFEN

Brandy Borisfen classic

Tamaño: 0,5 L.

alcohol: 40%

PVP  11,30 €